Nghệ thuật Bán hàng - Marketing

Marketing hoặc tiếp thị là việc tìm kiếm, nhận dạng và phân loại người dùng, từ đó cung cấp cho họ những sản phẩm và dịch vụ phù hợp nhất.