Keyboard & Mouse - Bàn phím và chuột máy vi tính

Cho dù công nghệ màn hình cảm ứng đang ngày càng trở nên quen thuộc, phần lớn người dùng vẫn trung thành với chuột và bàn phím khi phải làm việc với máy vi tính.