Pin laptop DELL các loại

Pin Laptop DELL các loại

Pin laptop DELL các loại
HẾT HÀNG

  • Giá bán: Liên hệ
STT Mã Pin Đời Máy Sử Dụng Bảo hành
1 D600 Inspiron 500, 510, 600. Latitude D500, D505, D520, D610. Precision M20 Mobile Workstation M20 Series. 9 tháng
2 N4020 Inspiron N4020, 4030, 14V. 9 tháng
3 D620 Latitude D620,  D630. 9 tháng
4 D820 Latitude D531, D820, D830. Precision M4300, D820, D830, D531. Precision M65, M4300. 9 tháng
5 E4300 Latitude E4300, E4310 (màu Đồng) 9 tháng
6 DE1310 Vostro 1310, 1320, 1510, 1520. 9 tháng
7 DE1400 Inspiron 1400, 1420. Vostro 1400, 1420 9 tháng
8 DE1525 Inspiron (1525, 1526, 1545, 1750). Inspiron 1440. (6 Cell) 9 tháng
9 DEA860 Vostro A840, A860, 1014, 1015, 1088, 1040. Inspiron 1410.(6 Cell) 9 tháng
10 N4010 Inspiron 13R (N3010, N3110). 14R (N4010, N4110). 15R (N5010, N5110). 17R (N7010, N7110). Inspiron M5030. Vostro 3450, 3550, 3750, 1440, 1450. Vostro 3750 9 tháng
11 E6400 Latitude E6400, E6410, E5400, E5500, E6500, E6510. WorkStations M2400, M4400, M6400. M4500. Precision M4500, M6500. 9 tháng