USB & Thẻ nhớ

Với mục đích lưu trữ tạm thời và di chuyển dễ dàng từ nơi này sang nơi khác, các USB và thẻ nhớ đã trở thành thứ không thể thiếu của tất cả mọi người.