Phần mềm quản lý Cafe - nhà hàng - online , Phần mềm Fastpos - Hàng chính hãng

Báo cáo Kiểm soát kinh doanh - Báo cáo Theo dõi hàng tồn kho - Quản lý sổ quỹ thu & chi - Chăm sóc khách hàng

Phần mềm quản lý Cafe - nhà hàng - online , Phần mềm Fastpos - Hàng chính hãng
HẾT HÀNG

Kiểm soát kinh doanh
>> Cung cấp các tính năng, báo cáo mạnh mẽ giúp chủ cửa hàng có thể bao quát tình hình kinh doanh tức thời.

Theo dõi hàng tồn kho
>> Quản lý hàng hóa không giới hạn, dễ dàng tra cứu lịch sử xuất - nhập, giảm thiểu khả năng thất thoát.

Quản lý sổ quỹ thu & chi
>> Quản lý tiền quỹ theo từng tài khoản, nắm bắt tình hình thu chi tồn quỹ nhanh chóng & chính sách

Chăm sóc khách hàng
>> Hỗ trợ gửi tin nhắn cho khách hàng, thiết lập các chính sách giá ưu đãi khi bán hàng với từng nhóm khách

- DỮ LIỆU AN TOÀN TUYỆT ĐỐI, KHÔNG LO MẤT DỮ LIỆU
- PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ HÀNG, CỬA HÀNG THÔNG MINH
- GỬI TIN NHẮN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG HIỆU QUẢ
- QUY TRÌNH THÔNG MINH TIẾT KIỆM NHÂN LỰC
- TĂNG HIỆU SUẤT BÁN HÀNG, TIẾT KIỆM THỜI GIAN

 Phần mềm quản lý Cafe - nhà hàng - online , Phần mềm Fastpos - Hàng chính hãng  - 2

 

۞ Xem thêm: