Sách Điện Tử - eBook

Dung lượng nhỏ gọn nhưng chứa lượng tri thức lớn, sách điện tử (electronic book, eBook) là sự lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu lưu trữ và đọc sách mọi lúc, mọi nơi