Nhóm SP khác

Nhóm các hàng hóa khác phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của cá nhân, gia đình trong cuộc sống hàng ngày.

:. LƯU Ý:

- Đây là nhóm hàng giảm giá sốc có giới hạn thời gian hoặc số lượng sản phẩm (Flash Sale)
- Giá ưu đãi duy trì cho đến khi hết hàng hoặc hết thời gian khuyến mãi
- Trong một số trường hợp, giá có thể thay đổi theo chiến lược của nhà cung cấp và có thể không kịp thông tin trước.