Sức khỏe - Giới tính

Không được trang bị kiến thức về sức khỏe giới tính - sinh sản, giới trẻ dễ bị chới với trước sự thay đổi chóng mặt về quan niệm tình yêu ...