Tin học Văn phòng - Microsoft Office

Hiện nay, Microsoft Office là bộ công cụ Tin học văn phòng được ứng dụng nhiều nhất cho việc soạn thảo văn bản, soạn thảo hợp đồng, thống kê, tính toán, trình chiếu, thuyết trình... Bộ công cụ này bao gồm: WinWord, Excel, Power Point, Access và một số ứng dụng văn phòng khác.