Thế giới Trực tuyến - Online World

Thế giới ngày nay là là một thể giới Online: mua sắm online, chuyển tiền online, chơi game online, marketing online... thậm chí là xem TV cũng online nốt.