Kinh doanh - Bán hàng

Kinh doanh, cụ thể là bán hàng, là một nghệ thuật và người bán hàng phải luôn trau dồi kỹ năng để trở thành người bán hàng xuất sắc vượt trội qua tiêu chí 6C: Cười + Chào + Chăm sóc + Cảm ơn + Cam kết + Chuyên nghiệp.