Thế giới BLOCKCHAIN - Thế Giới Tiền Kỹ Thuật Số & Ứng dụng BLOCKCHAIN

Thế giới BLOCKCHAIN là nơi chia sẻ thông tin về Bitcoin, một loại tiền tệ kỹ thuật số được phát hành dưới dạng phần mềm mã nguồn mở, đồng thời giới thiệu những ứng dụng đang sử dụng công nghệ Blockchain.