Phần mềm Máy tính - App

Trong thời kỳ bùng nổ thông tin hiện nay, có rất nhiều phần mềm (software), ứng dụng (app) đã và đang tồn tại; tuy nhiên, mỗi ứng dụng đó đều hướng tới các đối tượng riêng lẻ với mục đích sử dụng khác nhau.