Nhiếp ảnh, dựng phim

Nhiếp ảnh và dựng phim không đơn thuần chỉ là đam mê. Đây còn là một nghề giúp nhiều người kiếm thêm thu nhập.