Tiếng Nhật - Japanese

Tiếng Nhật Bản, tiếng Nhật hay Nhật ngữ là một ngôn ngữ Đông Á được hơn 130 triệu người sử dụng ở Nhật Bản và những cộng đồng dân di cư Nhật Bản khắp thế giới.